Geopolitik och instabilitet i EU:s närområde

Seminarium

Ett av EU:s främsta utrikespolitiska mål efter det kalla kriget har varit att bringa fred på Balkan samt att integrera länderna i Central- och Östeuropa i sina strukturer och värdegrunder. Regionen präglas dock fortfarande av missämja, fattigdom och politiskt vanstyre.

Ökande flyktingströmmar från Mellanöstern, och en alltmer auktoritär utveckling i såväl Ryssland som Turkiet, har varit ytterligare destabiliserande faktorer. Kosovo, vars självständighetsförklaring 2008 aldrig accepterats av Moskva, är en konstant referenspunkt i Rysslands kritik mot västmakternas agerande efter Berlinmurens fall. Förnyade ansatser till en utvidgning av EU och Nato på Balkan, och i viss utsträckning i de forna sovjetrepublikerna, har utvecklats till en fråga om geostrategiskt inflytande i hela regionen.

Hur ser Rysslands och Turkiets inflytande ut på Balkan, där EU febrilt balanserar bakslag rörande demokrati och rättsstat med viljan att vara deras främsta utrikespolitiska partner? Hur ser EU:s inflytande ut i östra Europa, där Ryssland och även Turkiet har arbetat hårt för att befästa sin ledande roll?

De här frågorna diskuteras av bland andra jag (Jessica Giandomenico), tillsammans med Utrikespolitiska Institutets (UI) Rysslandschef Martin Kragh och Björn Fägersten, chefen för UI:s Europaprogram den 19 september kl 18:00 på Kulturhuset.

Biljetten kostar 100 kr, och i priset ingår det senaste numret av Världspolitikens Dagsfrågor ”Balkan – Vinglig färd mot väst” skriven av mig.

Länk till anmälan:

http://kulturhusetstadsteatern.se/ForumDebatt/Evenemang/2017/Geopolitik-och-instabilitet-i-EUs-naromrade/

Advertisements